بالابر بهران
شرکت بالابر بهران تولید کننده انواع بالابر نفربر بالابر صنعتی بالابر باری بالابر کارگاهی بالابر مغازه ای در مدل های هیدرولیکی و وینچی و طراح و سازنده انواع بالابرهای نفری در شکل ها، اندازه ها و کاربری های گوناگون آماده همکاری میباشد.

این شرکت توانسته به لطف الهی و با اخذ مجوز و شرکت در کلاسهای دانشگاهای علمی کاربردی در راستای اهداف خویش ضمن ایجاد واحدهای طراحی مهندسی ، و ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی ، جوشکاری ، نقاشی ، برنامه ریزی ، کنترل کیفیت ، تبلیغات و بازاریابی با رعایت کلیه موارد ایمنی و استانداردهای لازم مهندسی در طراحی و ساخت بالابرها ، گام بلندی را در صنعت کشور بردارد.

                                                        ( ما دراین اندیشه ایم که کار خوب بهترین تبلیغ است )